استفاده نمایید IEبرای مرور صفحات این سایت از مرورگر

دوره های آموزشی

دوره آموزشی وجود ندارد

First Last 
نام : محمد مهدی
نام خانوادگی : پناهی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد - رشته مهندسی کامپیوتر ( معماری کامپیوتر ) , دانشجوی دکتری کامپیوتر  (دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران  در رشته معماری کامپیوتر )
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ورامین - پیشواراههای تماس با من
1. از طریق Email : mmehdip@yahoo.com 
2.  با شماره تلفن 09124355136